Умови отримання

Порядок та умови надання пільгових довготермінових кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) чи придбання житла законодавчо врегульований нормами відповідного Положення «Про порядок надання пільгових довготермінових кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) і придбання житла», затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 29 травня 2001 року №584 (далі - Положення 584). Тобто, умови кредитування тотожні умовам кредитування за рахунок державного бюджету (згідно Положення 584).

Детальну інформацію можна отримати на відповідній сторінці Держмолодьжитла: Молодіжне кредитування.

Право на отримання кредиту мають: сім'ї та одинокі громадяни, які мешкають у Рівненській області та згідно із чинним законодавством визнані такими, що потребують поліпшення житлових умов, а саме:

-сім′я, в якій чоловік та дружина віком до 35 років включно;

-неповна сім′я, в якій мати (батько) віком до 35 років включно має неповнолітній дітей (дитину);

-одинокі молоді громадяни віком до 35 років включно;

-молоді вчені, подружжя, в якому чоловік або дружина є молодим ученим, та неповні сім′ї, в яких мати або батько є молодим ученим, що потребують поліпшення житлових умов, мають право на отримання кредиту до досягнення молодими вченими віку 35 років включно, якщо вони є громадянами України, працюють на посадах наукових (науково-педагогічних) працівників, зазначених у переліку посад наукових (науково-педагогічних) працівників, зазначених у переліку посад наукових (науково-педагогічних) працівників підприємств, установ, організацій, вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації, перебування на яких дає право на призначення пенсії та виплату грошової допомоги у разі виходу на пенсію відповідно до ст. 37 Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» або навчаються за денною формою в аспірантурі, ад’юнктурі, докторантурі.

Документи, які необхідно надати кандидату на отримання кредиту:

1) довідка про перебування на квартирному обліку (всієї молодої сім'ї включно з дітьми);

2) довідка про доходи чоловіка та дружини за останні 6 місяців щомісячно, що передують зверненню;

3) довідка про склад сім'ї та відомості про зареєстроване їх місце проживання (форма 2);

4) паспорт чоловіка та дружини;

5) ідентифікаційні коди всіх членів сім’ї;

6) свідоцтво про шлюб;

7) свідоцтво про народження дитини (дітей).

Термін кредитування :

  • Максимальний -до 30 років, але не пізніше терміну досягнення особоюпенсійного віку;
  • перебування житла, придбаного за рахунок кредитних коштів, в іпотеці -до моменту погашення кредиту.

Необхідні платежі :

  • у державній валюті (гривні) без інфляції;
  • здійснюються щоквартально (1 раз на 3 місяці);
  • можливе дострокове погашення без жодних санкцій;
  • щорічне страхування життя позичальника та предмета іпотеки;
  • кошти за обслуговування кредиту щоквартально(16% прожиткового мінімуму – стала).

Розрахунок нормативної площі житла, що підлягає кредитуванню:

21 м 2загальної площі житлана 1 особу +додатково20 м2на сім`ю або одинокого громадянина, що становить :

на 1-у особу = 41 м2 ; на 2-і особи = 62 м2; на 3-и особи = 83 м2; на 4-и особи =104 м2

Позичальник має право вибору як більшої так і меншої площі, ніж нормативна. У випадку більшої площі, ніж нормативна – оплата кожного наступного метру здійснюється Позичальником у повному обсязі за рахунок власних коштів, при укладанні кредитного договору.

Перший  внесок  та  інші  платежі :

-Не менше як6 %передбаченої вартості будівництва об'єкта кредитування;

-Вартість понаднормових метрівзагальної площі та різницю між нормативною та фактичною ціною за кожен квадратний метр;

-Різницюміж вартістю 1 кв.м. житла за ціною*, встановленою наказом Мінрегіонбуду для Рівненської області та ціною забудовника, які діють на час укладення кредитного договору та витрат на страхування в період будівництва житла;

 

-Витрати на нотаріальне посвідчення договорів.

 таном на 01.03.2019 р., опосередкована вартість Мінрегіонбуду – 11 638 грн./кв.м.