Розкриття інформації

Відомості про найменування

Відомості про державну реєстрацію

Відомості про місцезнаходження

Відомості щодо включення надавача фінансових послуг до Державного реєстру фінансових установ

Комплексна інформаційна система Національного банку України

Фінансові послуги та ліцензії

Умови та порядок надання фінансових послуг

Відомості про режим робочого часу

Річна фінансова звітність

Звітні дані про діяльність регіонального управління

Керівництво

 

Примірні/типові кредитні договори:

 

 

Кредитний договір (щодо надання пільгового довготермінового кредиту відповідно до постанови Кабінету Міністрів України  від 29.05.2001 № 584)

КРЕДИТ З СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ

КРЕДИТ ДЛЯ ВПО ТА АТО (ООС)

КРЕДИТ ДЛЯ ВПО ЗА РАХУНОК ГРАНТОВИХ КОШТІВ УРЯДУ НІМЕЧЧИНИ, ЩО НАДАЮТЬСЯ ЧЕРЕЗ БАНК РОЗВИТКУ KFW

ДОСТУПНЕ ЖИТЛО

ІНШІ РЕГІОНАЛЬНІ ПРОГРАМИ

ПІЛЬГОВЕ МОЛОДІЖНЕ КРЕДИТУВАННЯ

Структура власності

 

Інформація про фінансові послуги та умови їх надання, інша інформація, розкриття якої є обов’язковим відповідно до статей 12, 12¹ Закону про фінансові послуги та нормативно-правових актів Національного банку, що регулюють діяльність із надання небанківських фінансових послуг