Інформація для споживача

Додаткова інформація на виконання вимог частини 1, 2 ст. 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг»

Перелік послуг, що надаються фінансовою установою, порядок та умови їх надання 

Надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту. З порядком та умовами надання фінансової послуги в залежності від програми можна ознайомитись у розділі «Житлові програми».

Відповідно до п. 5) частини другої статті 3 Закону України "Про споживче кредитування", цей Закон не поширюється на кредити, що надаються виключно в рамках відповідних державних програм або програм органів місцевого самоврядування визначеному колу фізичних осіб і передбачають окремі, визначені такими програмами, умови кредитування, у тому числі виплату процентів за користування кредитом.  

Вартість, ціна/тарифи, розмір плати (проценти) щодо фінансових послуг залежно від виду фінансової послуги (програми), наявні та можливі схеми кредитування* Інформація про фінансову послугу (загальну суму зборів, платежів та інших витрат, які повинен сплатити клієнт, включно з податками, або якщо конкретний розмір не може бути визначений - порядок визначення таких витрат) 

1. Програма - Міська програма забезпечення молоді житлом 2021-2025 роки:

Сума: розраховується з урахуванням:  площі - 21 м2 загальної площі на 1 особу + 20,5 м2 на сім'ю; вартість 1 м2 не повинен перевищувати опосередкованої вартості, що склалася в регіоні(відповідно до даних Міністерства розвитку громад та територій України);

- Період кредиту: до 30 років;

- Страховка: страхування позичальником від нещасного випадку на період виконання зобов`язання за кредитним договором; страхування предмету іпотеки;

- Схема погашення кредиту: класика , ануїтет

- Пеня: 1 ставка НБУ * сума протермінованих зобов`язаннь * %, розрахованої від річної ставки * днів протермінування, не більше 15% від суми ;

2. Програма - Обласна програма програма забезпечення молоді житлом 2018-2023 роки:

Сума: розраховується з урахуванням:  площі - 21 м2 загальної площі на 1 особу + 10,5 м2 на сім'ю;  вартість 1 м2 не повинен перевищувати опосередкованої вартості, що склалася в регіоні(відповідно до даних Міністерства розвитку громад та територій України); 

- Період кредиту: до 30 років;

- Страховка: страхування позичальником від нещасного випадку на період виконання зобов`язання за кредитним договором; страхування предмету іпотеки; - Схема погашення кредиту: класика , ануїтет

- Пеня: 1 ставка НБУ * сума протермінованих зобов`язаннь * %, розрахованої від річної ставки * днів протермінування, не більше 15% від суми ; 

3. Програма – Програма надання пільгових довготермінових кредитів на будівництво і придбання житла на 2021-2023 роки Вараської міської територіальної громади.

Сума: розраховується з урахуванням: площі - 21 м2 загальної площі на 1 особу + 20,0 м2 на сім'ю; вартість 1 м2 не повинен перевищувати опосередкованої вартості, що склалася в регіоні(відповідно до даних Міністерства розвитку громад та територій України);

Термін кредиту: до 20 років;

Відсоткова ставка – 3% річних;

Страховка: страхування позичальником від нещасного випадку на період виконання зобов`язання за кредитним договором; страхування предмету іпотеки;

Схема погашення кредиту: класика, ануїтет

Пеня: 1 ставка НБУ * сума протермінованих зобов`язаннь * %, розрахованої від річної ставки * днів протермінування, не більше 15% від суми

ПОСИЛАННЯ НА РОЗДІЛ

https://rv.molod-kredit.gov.ua/zhytlovi-prohramy/inshi-rehionalni-prohramy

*Відповідно до п. 5) частини другої статті 3 Закону України "Про споживче кредитування", цей Закон не поширюється на кредити, що надаються виключно в рамках відповідних державних програм або програм органів місцевого самоврядування визначеному колу фізичних осіб і передбачають окремі, визначені такими програмами, умови кредитування, у тому числі виплату процентів за користування кредитом. 

Детальні умови надання фінансової послуги, загальну суму зборів, платежів та інших витрат, які повинен сплатити клієнт, включно з податками, порядок визначення таких витрат повідомляється клієнту у проекті договору про надання фінансової послуги, та в залежності від обраного клієнтом виду фінансової послуги (програми).

Детальну вартість фінансових послуг можна дізнатись, звернувшись до відповідального працівника регіонального управління. Отримана фізичною особою фінансова послуга не підлягає оподаткуванню.

 

 

Механізми захисту прав споживачів фінансових послуг 
Можливість та порядок позасудового розгляду скарг споживачів фінансових послуг

Спори та скарги за договорами про надання фінансових послуг між споживачем та РІВНЕНСЬКИМ РЕГІОНАЛЬНИМ УПРАВЛІННЯМ ДЕРЖМОЛОДЬЖИТЛА вирішуються в позасудовому порядку, шляхом проведення переговорів. У разі недосягнення сторонами згоди, вирішення спорів здійснюється в судовому порядку, встановленому чинним законодавством. Щодо можливості та порядку позасудового розгляду скарг споживачів фінансових послуг - РІВНЕНСЬКЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖМОЛОДЬЖИТЛА здійснює розгляд звернень споживачів у відповідності до Закону України «Про звернення громадян», перелік контактних даних РІВНЕНСЬКОГО РЕГІОНАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ ДЕРЖМОЛОДЬЖИТЛА зазначено у розділі «Контакти».

Згідно зі статтею 21 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» органи, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, та їх посадові особи здійснюють нагляд за додержанням законодавства про захист прав споживачів фінансових послуг, забезпечують реалізацію державної політики щодо захисту прав споживачів фінансових послуг у межах своєї компетенції, визначеної законом, у порядку, встановленому нормативно-правовими актами таких органів, зокрема розглядають звернення споживачів фінансових послуг.

Державне регулювання щодо діяльності Держмолодьжитла у сфері фінансових послуг здійснює Національний банк України:
Телефон: 0 800 505 240
Електронна пошта: https://bank.gov.ua/

Наявність гарантійних фондів чи компенсаційних схем, що застосовуються відповідно до законодавства.  Гарантійних фондів чи компенсаційних схем, що застосовуються відповідно до законодавства, не передбачено.

 

Особа, яка надає фінансові послуги
Найменування Рівненське регіональне управління Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» 
Місцезнаходження 33028, Рівненська область, м. Рівне, вул. Симона Петлюри, 14А 
Контактний телефон (0362)64-34-16
Адреса електронної пошти особи

rv.17@molod-kredit.gov.ua

Відомості про державну реєстрацію Дата реєстрації: 23.04.1998р.
Дата запису: 08.04.2005р.
Серія та номер свідоцтва про державну реєстрацію: Серія А00 № 230416,
номер запису в ЄДР: 16081200000001354.
Бланк свідоцтва замінено на свідоцтво про державну реєстрацію: Серія А00 № 231208, номер запису в ЄДР: 16081050001001354
 Інформація щодо включення фінансової установи до відповідного державного реєстру фінансових установ або Державного реєстру банків Зареєстрована як фінансова установа відповідно до Розпорядження Держфінпослуг від 16.01.2007р. № 6623, реєстраційний номер 16101899, серія та номер свідоцтва ІК № 20, дата видачі свідоцтва 16.01.2007р.
Інформація щодо наявності права на надання фінансових послуг

Ліцензія на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг, а саме на надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту, видана розпорядженням Нацкомфінпослуг від 30.03.2017 № 812 (посилання на відповідне розпорядження у розділі «Статут/Ліцензії/Свідоцтва»)

https://rv.molod-kredit.gov.ua/pro-rehionalne-upravlinnia/statut-litsenzii-svidotstva

Контактна інформація органу, який здійснює державне регулювання щодо діяльності особи, яка надає фінансові послуги

Національний банк України
Телефон: 0 800 505 240
Електронна пошта: nbu@bank.gov.ua
Для листування: вул. Інститутська, 9, м. Київ-8, 01601
Для подання письмових звернень громадян: вул. Інститутська, 11-б, м. Київ-8, 01601
Веб-сайт: https://bank.gov.ua/

Адреса для прийому скарг споживачів фінансових послуг

33028, Рівненська область, м. Рівне, вул. Симона Петлюри, 14А

 

Договір про надання фінансової послуги
Наявність у клієнта права на відмову від договору про надання фінансових послуг 

Клієнт має право відмовитись від договору про надання фінансових послуг в будь-який момент

 

Строк, протягом якого клієнтом може бути використано право на відмову від договору, а також інші умови використання права на відмову від договору

Строк протягом якого клієнтом може бути використано право на відмову від договору залежить від умов конкретної програми, всі програми містяться за посиланням

https://rv.molod-kredit.gov.ua/zhytlovi-prohramy/inshi-rehionalni-prohramy

Мінімальний строк дії договору (якщо застосовується) Не застосовується 
Наявність у клієнта права розірвати чи припинити договір, права дострокового виконання договору, а також наслідки таких дій

Договір може бути розірваний у випадках та у порядку встановленому чинним законодавством України. Для здійснення повного дострокового повернення кредиту позичальник повинен отримати від кредитора розрахунок суми, необхідної для повного дострокового повернення заборгованості на визначену дату. Така сума включає: несплачену суму основного боргу за кредитом, проценти за користування кредитом, нараховані до дати повного повернення кредиту, та інші суми, зобов’язання зі сплати яких виникли у позичальника відповідно до умов договору

 

Порядок внесення змін та доповнень до договору Внесення змін та доповнень до договору здійснюється шляхом укладення додаткових договорів
Неможливість збільшення фіксованої процентної ставки за договором без письмової згоди споживача фінансової послуги Процентна ставка за користування кредитом є фіксованою і не переглядається протягом усього терміну дії договору, крім випадків звільнення споживача від сплати відсотків, передбачених чинним законодавством