ДЕРЖМОЛОДЬЖИТЛО – СПІВОРГАНІЗАТОР МІЖНАРОДНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ З ДОСЯГНЕННЯ ЦІЛЕЙ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

У Національному спорткомплексі «Олімпійський», м.Київ, в рамках конгресу «Бізнес для розумних міст» відбулася конференція «Політика, що ґрунтується на фактах, для досягнення Цілей сталого розвитку: стале житлове господарство та міський розвиток в Україні».

Організатори заходу – Європейська економічна комісія ООН (ЄЕК ООН, UNECE), Програма розвитку ООН в Україні (ПРООН, UNDP), Держмолодьжитло та Програма ООН з населених пунктів ООН – Хабітат.

Нагадаємо, Цілі сталого розвитку (ЦСР) або Глобальні цілі – це заклик до дій, спрямованих на те, щоб покінчити з бідністю, захистити планету і забезпечити мир і процвітання для людей у всьому світі. Зокрема, Ціль 11 – «Сталий розвиток міст і спільнот» стосується галузі Житлового господарства.

Метою конференції є зміцнення національного потенціалу розробки політики для сталого міського розвитку, насамперед у сфері житлового господарства.

Організатори заходу мали на меті:

- представити ефективні практики з підготовки, управління і використання даних для політики сталого міського розвитку з акцентом на житловому господарстві; 

- обговорити сильні та слабкі сторони різних підходів до збирання, управління і використання даних в Україні;

- проаналізувати можливості й виклики для більш ефективної розробки політики сталого міського розвитку в нашій країні.

Конференція зібрала представників низки відомств ООН, експертів з країн Європи, посадовців Уряду України, представників міст, науковців.

Модератором даного заходу стала консультант ЄЕК ООН / ООН – Хабітат Агата Краузе. З інформацією щодо проекту ООН з політики, який ґрунтується на фактичних даних сталого житлового господарства та міського розвитку для досягнення Цілей сталого розвитку ООН, виступили Гульнара Ролл - керівник відділу житлового та земельного управління ЄЕК ООН і Крістоф Лаланд - голова житлового підрозділу ООН-Хабітат (за допомогою технічних засобів зв’язку).

Про діяльність в Україні з реалізації Порядку денного у сфері сталого розвитку до 2030 року і для досягнення Цілей сталого розвитку, розповіли Мустафа Саїт-Аметов - координатор проектів у сфері ЦСР, ПРООН в Україні, та представники українського Уряду.

Агата Краузе зробила відповідну презентацію: «Керівні принципи ЄЕК ООН/ ООН –Хабітат про політику сталого розвитку міст з акцентом на житловому господарстві».

Про міжнародний досвід для більш ефективної розробки політики у сфері міського розвитку та житлового господарства, розповіли Маттео Тарантіно - старший науковий співробітник Університету Женеви та інші іноземні експерти.

У рамках «Круглого столу» «Підходи до збору даних та управління ними для розробки політики житлового господарства та міського розвитку в контексті реалізації Цілі 11 ЦСР в Україні», виступили Ігор Вернер - голова Державної служби статистики України, Світлана Старцева - начальник управління житлової політики Міністерства регіонального розвитку України, Сергій Комнатний - голова правління Держмолодьжитла та міський голова м. Вознесенськ Віталій Луков.

У своєму виступі, Сергій Комнатний, зупинився на провідних принципах підготовки і моніторингу житлових програм як сталого механізму забезпечення житлом громадян України.

На основі програми «Доступне житло», керівник Держмолодьжитла детально доповідав про те, як мають виглядати керівні принципи підготовки та моніторингу житлових програм в Україні.

Процедура підготовки житлової програми передбачає її безпосередню розробку у вигляді нормативно-правового акту, публічне обговорення, погодження з усіма зацікавленими ЦОВВ та подальшим затвердженням Урядом.

Наступним кроком - стане безпосередня реалізація програми, у випадку програми «Доступне житло», її реалізацію здійснює Держмолодьжитло через свої регіональні управління.

Під час реалізації програми проводиться аналіз її ефективності. Державний моніторинг програми «Доступне житло» здійснюється Державною аудиторською службою та Рахунковою палатою України. Основними завданнями цього моніторингу є оцінка виконання результативних показників, оцінка ефективності та виявлення упущень та недоліків. Основним аспектом є співвідношення двох індикаторів: кількість забезпечених до кількості потребуючих. Але висновки під час оцінки цього співвідношення доречно робити лише за умови фактично виконаних обсягів фінансування до запланованих. Чого в Держмолодьжитла ще ніколи не було, - наголосив Сергій Комнатний.

У свою чергу, недержавний моніторинг має включати дані соціологічних досліджень, громадського обговорення, публічної звітності та аналіз незалежними міжнародними організаціями. Держмолодьжитло має відповідний досвід щодо такого моніторингу. За ініціативою установи, ЮНІСЕФ провело соціологічне опитування серед відповідної цільової аудиторії.

«Новий для нас вид моніторингу – проведений УВКБ ООН звіт про виконання програми «Доступне житло» як незалежний аудит міжнародними партнерами, здійснений 2018 року. Він включав оцінку стану реалізації програми за низкою параметрів», - зазначив голова правління Держмолодьжитла.

Завдяки постійному моніторингу в процесі реалізації програми та через появу нових категорій соціально вразливих верств населення програма «Доступне житло» за 9 років існування пройшла кілька етапів модернізації і з категорії універсальної або цільової перетворилась в залишкову – в контексті визначень, запропонованих Європейською федерацією соціального житлового господарства.

Насамкінець Сергій Комнатний нагадав учасникам заходу тезу із Загальної декларації прав людини, затвердженої Генеральною асамблеєю ООН 1948 року: «Доступ до достойного та фінансово доступного житла є основною потребою людини і одним з її прав».

 

«Розробка керівних принципів підготовки і моніторингу житлових програм як сталого механізму забезпечення житлом громадян України з урахуванням чіткого визначення проблеми, правильного встановлення механізмів реалізації і ефективного опрацювання зібраних даних наблизить нас до досягнення 11-ої цілі сталого розвитку – «Сталий розвиток міст і спільнот», - насамкінець висловив свої переконання очільник Держмолодьжитла.