Інформація щодо надання кредитів за рахунок коштів статутного капіталу

Кредит надається молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) , придбання житла за таких умов:

1) перебування кандидата (одинокого молодого громадянина, або кожного із членів молодої сім'ї) на обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов;

2) підтвердження кандидатом своєї платоспроможності, відповідно до вимог цього Положення.

 Основними умовами надання Кредиту є:

1. Внесення Позичальником на свій особистий рахунок, що відкривається регіональним управлінням Фонду в банку-агенті, авансу в розмірі не менш як 10 відсотків вартості будівництва (придбання) житла, розрахованої відповідно.

2. Розмір кредиту на будівництво (придбання) житла визначається регіональним управлінням Фонду виходячи з норми 21 кв. метр загальної площі житла на одного члена сім'ї та додатково 20 кв. метрів на сім'ю (далі - нормативна площа), вартості будівництва (придбання) житла за цінами, що діють на час укладення кредитного договору, та витрат на страхування в період будівництва (придбання) житла без урахування авансу позичальника. При цьому розрахункова вартість 1 кв. метра житла визначається згідно експертної оцінки.

У разі перевищення нормативної площі житла, встановленої кредитним договором, кандидат в день укладення кредитного договору сплачує вартість понаднормативної площі житла, шляхом перерахування власних коштів на особистий рахунок у банку-агенті.

 

           3. Кредит надається молодим сім'ям та одиноким громадянам на будівництво (реконструкцію) житла терміном до 30 років, але не більше ніж до досягнення  позичальником 55 років для жінок, 60 років для чоловіків.

 

          Кредит надається з відсотковою ставкою у розмірі  - 11,6% річних. Погашення кредиту та відсотків за користування ним здійснюються позичальником починаючи з дати зарахування  коштів кредиту на рахунок позичальника в банку-агенті. Платежі з погашення кредиту та відсотків за користування кредитом вносяться не рідше ніж один раз на місяць. Кредит може бути погашено достроково.

 

 Для більш детальнішої інформації щодо отримання кредиту за рахунок коштів статутного капіталу громадянин може звернутися до Рівненського регіонального управління Фонду за адресою: м. Рівне вул. Симона Петлюри,14А тел. 0362- 64-34-16

Запрошуємо до співпраці забудовників, які мають хорошу репутацію та бажання реалізувати свої проекти, щодо будівництва житлових будинків співпрацюючи із Рівненським регіональним управлінням Фонду .