Як отримати молоді кредит на житло?

Як отримати молоді кредит на житло?

 

Отримати молодіжний пільговий  довготерміновий кредит  на будівництво  (придбання) житла можна за рахунок коштів Статутного капіталу Фонду.

Об’єктом кредитування є житло  (квартири в багатоквартирних житлових будинках або майнові  права на них):

  • в об’єктах незавершеного будівництва, включених до Переліку об’єктів житлового будівництва, на будівництво (реконструкцію) житла у яких можуть спрямовуватись кредитні ресурси Фонду у поточному та наступних роках, затвердженого правлінням Фонду;
  • в об’єктах, прийнятих в експлуатацію, включених до Переліку об’єктів житлового будівництва, що введені  в експлуатацію, на добудову (будівництво) яких або придбання  житла  в яких можуть спрямовуватись кошти в рамках реалізації програми здешевлення вартості іпотечних кредитів, та стосовно  яких обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями надано подання відповідно до постанови КМУ від 25.04.2012 р.  № 343, затвердженого Міжвідомчою комісією, утвореною відповідно до Порядку забезпечення громадян доступним житлом, затвердженого постановою КМУ від 11.02.2009 р.  № 140.

 Кредит надається молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам  на будівництво (реконструкцію) чи придбання житла за таких умов :

Перебування кандидата (одинокого молодого громадянина (громадянки), або кожного із членів молодої сім’ї) на обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов;

Внесення кандидатом на свій особистий рахунок , що відкривається  в банку-агенті Фонду, до перерахування (у тому числі часткового) коштів замовнику (управителю, продавцю)обов’язкового власного внеску  (авансу) у розмірі не менше як 10 відсотків вартості будівництва (реконструкції) чи придбання житла, та вартості понаднормативної площі об’єкта кредитування. За бажанням кандидата розмір власного внеску може бути збільшено.

Кредит надається  молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) чи придбання  житла терміном до 30 років, але не більше , ніж до досягнення  старшим  із подружжя сім’ї позичальника або позичальником – одиноким  громадянином (громадянкою) пенсійного віку, визначеного статтею 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».

Розмір відсоткової ставки за кредитним договором встановлюється  у розмірі  облікової ставки  Національного банку України  на день оформлення кредиту  плюс три відсотки річних. Відсоткова ставка за користування кредитом  є фіксованою і не  переглядається  протягом усього терміну дії кредитного договору , крім випадків визначених Спостережною радою Фонду та цим Положенням.

Для включення об’єкта  незавершеного будівництва до Переліку об’єктів житлового будівництва, на будівництво (реконструкцію) житла,  у які можуть спрямовуватися кредитні ресурси Фонду  у поточному  та наступних  роках, необхідно подати  до Рівненського регіонального управління Фонду  документи  згідно переліку, затвердженого рішенням правління Фонду.